Rekrutacja

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu jest objęty rekrutacją elektroniczną Oświata w Radomiu
Link do rejestracji elektronicznej kandydata 

PREZENTACJA INSTRUMENTÓW
Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
- w systemie naboru elektronicznego wejdź w zakładkę REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
- dla kandydatów urodzonych w 2015 i 2016 roku
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizuje równocześnie program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia.
Uczniowie mogą uczyć się gry na następujących instrumentach:
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela
Prezentacje instrumentów po kliknięciu w nazwę instrumentu z prawej strony.
REKRUTACJA
Od 8 marca do 1 kwietnia 2022 - składanie dokumentów w wersji papierowej, w sekretariacie szkoły:
Podanie (click)
Kwestionariusz: kandydata do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (click)
(Ostatni punkt kwestionariusza wypełnia lekarz POZ)
Jednocześnie należy przystąpić do rekrutacji w Systemie Naboru Elektronicznego na stronie www.oswiatawradomiu.pl System przyjmuje wnioski od 8 marca (godz. 10:00) do 1 kwietnia 2022 r. (godz. 15:00). 
Link do rejestracji elektronicznej kandydata
4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), od godziny 9:00 - badanie uzdolnień muzycznych kandydatów.

Zapraszamy na cykl spotkań przygotowujących do badania uzdolnień muzycznych, które odbędą się według poniższego harmonogramu:

Spotkanie I 26.02.22 
Prezentacja instrumentów: fortepian, organy, akordeon
Zajęcia rytmiczne
Spotkanie II  05.03.22
Prezentacja instrumentów: skrzypce, gitara, wiolonczela, kontrabas
Zajęcia rytmiczne
Spotkanie III  12.03.22
Prezentacja instrumentów: trąbka, puzon, waltornia, sakshorn, instrumenty perkusyjne
Zajęcia rytmiczne
Spotkanie IV  19.03.22
Prezentacja instrumentów: flet, klarnet, fagot, saksofon
Zajęcia rytmiczne
Spotkanie V  26.03.22
Koncert „Tu wszystko gra”
Godz. 10.00 Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego

Regulamin:
1.Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 - 9 lat, kandydatów do klas pierwszych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I° (szkoła dzienna) oraz Szkoły Muzycznej I °, tylko do działu dziecięcego (szkoła popołudniowa)
2.Każde sobotnie spotkanie trwa 1,5 h.
3.Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców.
4.Wymagane obuwie na zamianę i wygodny strój.
5.Na zajęciach oprócz prezentacji instrumentów dzieci zapoznają się z typem zadań, które pojawią się podczas badania uzdolnień muzycznych.
6.Podczas zajęć będą też dyżurować kierownicy sekcji, którzy będą udzielać informacji zainteresowanym rodzicom.
7.Udział w zajęciach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły. 
8.Termin badania uzdolnień muzycznych : 4 kwietnia 2022 

====================
Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu 4-letnim realizując program szkoły ponadpodstawowej w połączeniu z programem szkoły muzycznej II stopnia. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przez kandydata VIII klasy szkoły podstawowej oraz zdanie egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia kształci w trzech specjalnościach:
-instrumentalistyka (akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela)
-rytmika
-wokalistyka
W bieżącym roku szkolnym postępowanie rekrutacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
Terminy egzaminów wstępnych:
20 - 22 czerwca 2022
Składanie dokumentów od 30.05 do 17.06.2022 r.
Podanie (click)
Kwestionariusz (click)
Kandydaci na Wydział Rytmiki proszeni są o kontakt mailowy z Kierownikiem Sekcji Teorii Muzyki, p. Iloną Jaworek (ilona.jaworek@muzycznaradom.pl), celem przeprowadzenia konsultacji wstępnych.
Z kolei kandydaci na Wydział Wokalny proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem śpiewu solowego, p. Moniką Świostek (monika.swiostek@muzycznaradom.pl).
====================
Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia
Szkoła Muzyczna I stopnia kształci uczniów:
- w cyklu 6-letnim (dzieci rozpoczynające naukę do 9 roku życia) na następujących instrumentach: 
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela
Prezentacje instrumentów po kliknięciu w nazwę instrumentu powyżej.
- w cyklu 4-letnim (dzieci rozpoczynające naukę w wieku 10 lat i starsze do 16 roku życia) na instrumentach wymienionych powyżej, oprócz: fortepianu i skrzypiec (chyba że kandydat już wcześniej pobierał naukę na danym instrumencie, np. w ognisku muzycznym). 
Dodatkowo w cyklu czteroletnim można rozpoczynać naukę na instrumentach: altówka, obój, klawesyn, tuba. 
Termin badania przydatności: 23 maja 2022 r.
Składanie dokumentów: od 8 marca do 20 maja 2022 r. 
Spotkanie dla kandydatów 14 maja 2022 roku godzina 9.00-12.00 
Podanie (click)
Kwestionariusz (click)

====================
Rekrutacja do Szkoły Muzycznej II stopnia
Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu 6-letnim (specjalności instrumentalistyka i rytmika) lub w cyklu 4-letnim (specjalność wokalistyka). Warunkiem przyjęcia jest zdanie przez kandydata egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.

W bieżącym roku szkolnym postępowanie rekrutacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Terminy egzaminów wstępnych:
20 - 22 czerwca 2022
Składanie dokumentów od 30.05 do 17.06.2022 r.
Podanie (click)
Kwestionariusz (click)
Kandydaci na Wydział Rytmiki proszeni są o kontakt mailowy z Kierownikiem Sekcji Teorii Muzyki, p. Iloną Jaworek (ilona.jaworek@muzycznaradom.pl), celem przeprowadzenia konsultacji wstępnych.
Z kolei kandydaci na Wydział Wokalny proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem śpiewu solowego, p. Moniką Świostek (monika.swiostek@muzycznaradom.pl).

====================
Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkół wszystkich typów.
Aktualni uczniowie ZSM lub kandydaci spoza szkoły, którzy chcą dostać się do klasy wyższej niż pierwsza podlegają procedurze egzaminu kwalifikacyjnego, obejmującego wszystkie przedmioty wykładane na koniec danej klasy.
Egzaminy te są zaplanowane na dni 27-29 czerwca 2022.
Celem przystąpienia do egzaminu należy złożyć podanie do Dyrektora Szkoły wg wzoru poniżej, następnie zaś oczekiwać na pisemną odpowiedź zawierającą zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów na dany poziom. 

Podanie o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (click)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły przy ul. 25 Czerwca 70 lub pod numerem tel. 48 362 66 65 

====================

Skip to content