Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Natalia Rosa kl. III B OSM II st.
Za-ca przewodniczącej - Gabriela Nosowska kl. III A OSM II st. 

Prezydium SU uzupełniają:
Hanna Czaban kl. 7A OSM I st. 
Helena Wąsik kl. 7A OSM I st. 
Filip Mróz kl. III B OSM II st.