Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Justyna Maślanka kl. III OSM II st.
Za-ca przewodniczącej - Zuzanna Łukawska kl. III OSM II st.

Prezydium SU uzupełniają:
Anna Zych kl. 5c OSM I st.
Wiktoria Berak kl. 5c OSM I st.
Magdalena Szczechowska kl. III OSM II st.