O nas

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu mieści się w budynku przy ul. 25 Czerwca 70.
Organ prowadzący szkołę jest Gmina Miasta Radom.
Nadzór merytoryczny (przedmioty muzyczne) sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Biuro Wizytatora Warszawskiego: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, tel. 22 421-06-13 wizytator – Agnieszka Zawadzka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizuje równocześnie program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni).
Uczniowie mogą uczyć się gry na następujących instrumentach:
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu czteroletnim, realizując program szkoły ponadpodstawowej w połączeniu z programem szkoły muzycznej II stopnia. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przez kandydata VIII klasy szkoły podstawowej oraz zdanie egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia kształci w trzech specjalnościach:
- instrumentalistyka (akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela);
- rytmika;
- wokalistyka.

Szkoła Muzyczna I stopnia kształci uczniów:
- w cyklu 6-letnim (kandydaci, którzy kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat) na następujących instrumentach: 
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela.
- w cyklu 4-letnim (kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat) na instrumentach wymienionych powyżej oraz:
altówka, obój, klawesyn, tuba. 

Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu 6-letnim (specjalności instrumentalistyka i rytmika) lub w cyklu 4-letnim (specjalność wokalistyka). Warunkiem przyjęcia jest zdanie przez kandydata egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.
Szkoła Muzyczna II stopnia kształci w trzech specjalnościach:
- instrumentalistyka (akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela);
- rytmika;
- wokalistyka.

Back to Top Skip to content