Rada rodziców

Szanowni Rodzice,
Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
- uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
- opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
KONTO RADY RODZICÓW
69 1240 3259 1111 0000 2989 3168
w treści: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko ucznia, kl.)
1 dziecko 100 zł
2 dzieci 140 zł
3 dzieci 150 zł
ZARZĄD RADY RODZICÓW
rok szkolny 2023/2024

przewodniczący
Mariusz Neska

z-ca przewodniczącego
Paulina Skorupska

sekretarz
Wojciech Głogowski

skarbnik
Agnieszka Gozdur

członkowie
Annna Wilczek
Monika Gębska
Małgorzata Stankowska
Grażyna Magiera


komisja rewizyjna
Monika Kowalczyk
Monika Wasilewska
Anna Jankowska 

Back to Top Skip to content