Rada rodziców

INFORMACJA O WYBORZE SKŁADU RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice,
Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
- uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
- opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
============================
KONTO RADY RODZICÓW
69 1240 3259 1111 0000 2989 3168
w treści: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko ucznia, kl.)
1 dziecko 100 zł
2 dzieci 140 zł
3 dzieci 150 zł
============================
ZARZĄD RADY RODZICÓW
rok szkolny 2021/2022

przewodniczący
Aneta Poneta

z-ca przewodniczącego
Mariusz Neska

sekretarz
Wojciech Głogowski

skarbnik
Agnieszka Gozdur

członkowie
Annna Wilczek
Monika Gębska
Paulina Skorupska
Małgorzata Stankowska
Grażyna Magiera


komisja rewizyjna
Monika Kowalczyk
Monika Wasilewska
Anna Jankowska