Aktualności

OD 16 maja 2022 roku ZMIANA PLANU

===============

===============
DYREKCJA I KIEROWNICY SEKCJI
Dyrektor szkoły
mgr Jerzy Ciecieląg	
przyjmuje: s.A2 	
środa	14.00-15.00
===============
Z-ca Dyrektora 
d/s przedmiotów ogólnokształcących 
mgr Katarzyna Rojek	
przyjmuje: s.A5	        
środa	15.00-16.00
===============
Z-ca Dyrektora 
d/s przedmiotów muzycznych 
mgr Piotr Wołowicz	
przyjmuje: s.A4	        
poniedziałek	17.30-18.30
===============
Kierownik Sekcji Teorii
mgr Ilona Jaworek	
przyjmuje: s.239	
środa	15.30-16.30
===============
Kierownik Sekcji Fortepianu 
mgr Paweł Filipiak 	
przyjmuje: s.125 	
poniedziałek	14.30-15.30
===============
Kierownik Sekcji akordeonu, organów,
fortepianu obowiązującego i akompaniamentu 
mgr Tomasz Gieroń	
przyjmuje: s.122	
wtorek	14.30-15.30
===============
Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych 
mgr Aleksandra Górka	
przyjmuje: s.232	
wtorek	13.30-14.30
===============
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
mgr Monika Zatorska - Maksymiuk
przyjmuje: s.203	
środa	9.30-10.30
===============


SEKRETARIAT
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 17.00
Piątek 8.00 - 16.00

PIELĘGNIARKA (s.111)
Dorota Lechowska 
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.30 - 11.45
Środa 8.30 - 11.45
Czwartek 8.30 - 11.45
Piątek 8.30 - 11.45 

BIBLIOTEKA CZYNNA
Poniedziałek 9.00 -17.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa nieczynna 
Czwartek 8.30 - 17.00 
Piątek 8.00 - 15.30 

PSYCHOLOG (s.249)
Joanna Majewska -Wróbel
Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 8.00 - 13.00
Środa 14.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Piątek 8.00 - 12.00 

===============

SZANOWNI RODZICE!
Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej na niżej podane konta:
TREŚĆ:
Za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej opłata 9 zł :
31 124 0 1789 1111 0010 7279 1931
==================
Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej na niżej podane konta:
Fundusz Muzyczny - Rachunek Dochodów Własnych
Zespół Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
ul. 25 Czerwca 70
06 1240 3259 1111 0000 2989 3429
W treści prosimy podać:
- darowizna na zakup i remont instrumentów (imię i nazwisko dziecka, klasa)
- opłata za wypożyczenie instrumentu (imię i nazwisko dziecka, klasa)
==================
Rada Rodziców
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 70
69 1240 3259 1111 0000 2989 3168
W treści prosimy podać: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko dziecka, klasa)