AktualnościDYREKCJA I KIEROWNICY SEKCJI
Dyrektor szkoły
mgr Jerzy Ciecieląg przyjmuje: s.A2 // środa 14.00-15.00
Z-ca Dyrektora d/s przedmiotów ogólnokształcących 
mgr Katarzyna Rojek przyjmuje: s.A5 // środa 15.00-16.00
Z-ca Dyrektora d/s przedmiotów muzycznych 
mgr Piotr Wołowicz przyjmuje: s.A4 // środa 14.00-15.00
Kierownik Sekcji teorii muzyki, rytmiki i śpiewu 
mgr Wioletta Drab przyjmuje: s.239 // poniedziałek 17.20-18.20.
Kierownik Sekcji Fortepianu 
mgr Paweł Filipiak przyjmuje: s.125 // piątek 13.30-14.30
Kierownik Sekcji akordeonu, organów, fortepianu obowiązującego i akompaniamentu 
mgr Tomasz Gieroń przyjmuje: s.122 // czwartek 15.00-16.00
Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych 
mgr Aleksandra Górka przyjmuje: s.232 // wtorek 15.30-16.30
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
mgr Monika Zatorska - Maksymiuk  przyjmuje: s.203 // czwartek 9.30-10.30

DYŻURY NAUCZYCIELI OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

SEKRETARIAT
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

PIELĘGNIARKA (s.111)
Dorota Lechowska 
Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 8.00 - 11.45
Środa 8.00 - 11.45
Czwartek 8.00 - 11.45
Piątek 8.00 - 12.00 

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW SZKOLNYCH
mgr Agata Pajączkowska
psycholog

poniedziałek 9.40 -14.20
wtorek 7.10 – 10.20
środa 12.20 – 15.30
mgr Joanna 
Majewska-Wróbel
psycholog
środa 13.30- 16.30
czwartek 7.30 – 11.30
piątek 7.30– 11.30
mgr Monika Gwóźdź
pedagog
poniedziałek 11.20- 14.50
środa 12.20- 15.50
czwartek 12.30- 16.00
piątek 12.30- 17.00

BIBLIOTEKA CZYNNA
Poniedziałek 8.00 -17.00
Wtorek 8.30 - 17.00
Środa nieczynna 
Czwartek 9.45 - 17.00 
Piątek 8.00 - 15.30 

SZANOWNI RODZICE!
Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej na niżej podane konta:
TREŚĆ:
Za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej opłata 9 zł :
31 124 0 1789 1111 0010 7279 1931
==================
Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej na niżej podane konta:
Fundusz Muzyczny - Rachunek Dochodów Własnych
Zespół Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
ul. 25 Czerwca 70
06 1240 3259 1111 0000 2989 3429
W treści prosimy podać:
- darowizna na zakup i remont instrumentów (imię i nazwisko dziecka, klasa)
- opłata za wypożyczenie instrumentu (imię i nazwisko dziecka, klasa)
==================
Rada Rodziców
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 70
69 1240 3259 1111 0000 2989 3168
W treści prosimy podać: Wpłata na Radę Rodziców za (imię i nazwisko dziecka, klasa)

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
       Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może być zawarta wyłącznie z woli rodziców - przypomina co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków, które mogą zdarzyć się 
w czasie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju. Jedynym przypadkiem, gdy rodzice ucznia muszą go ubezpieczyć, jest udział dziecka w wycieczce lub imprezie zagranicznej.

OFERTA

ZASADY I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2022/2023.
Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 mogą być składane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, jak również korespondencyjnie i za pośrednictwem platformy e-PUAP, w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, od 1 do 15 września 2022 r.
W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informację o zasadach przyznawania w/w świadczenia:
Procedura
Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku
Stypendium wniosek 2022 2023
Dodatkowa strona do wniosku
Klauzula stypendia
Wydatki kwalifikowane
Oświadczenie art.41 kpa
Oświadczenie art. 75 kpa
Oświadczenie gospodarstwo
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
Oświadczenie pieniężne

Skip to content