Stołówka

Szanowni Rodzice
Wpłaty za m-c STYCZEŃ 2024 przyjmowane będą wyłącznie w dniach 02 - 05.01.2024r. 
        Odpłatność wynosi : 12 x 5,- = 60,-
 
W uwagi na rozpoczynające się ferie zimowe od 15.01.2024 wpłaty po 05.01.2024 będą zwracane na Państwa konto, a uczniowie skreślani z listy korzystających z obiadów. 
   
    Dlatego bardzo proszę o terminowe wpłaty !!!!  Dziękuję.        

                           Intendentka  Anna Czyż                                         
                                        
Szanowni rodzice
Numer konta na który proszę dokonywać wpłaty za obiady:
78 1240 3259 1111 0010 6717 9287

UWAGA WAŻNE !!!

   Stołówka szkolna serwuje naprzemiennie dwie zupy i trzy drugie dania.
Obiady wydawane są w godzinach 11:00 - 14:00. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł za jedno danie.
Opłaty na konto można wpłacać od 1 do 5 danego miesiąca korzystania z posiłków po uprzednim kontakcie osobistym z intendentką celem wypełnienia stosownego oświadczenia i otrzymania numeru rachunku bankowego.
Informujemy że nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów.
Zwrot opłaty za obiad może nastąpić po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu do intendentki lub telefonicznie na numer sekretariatu szkoły (483626665) do godz. 10:00. Odliczenie następuje od dnia następnego w formie pomniejszenia kwoty w miesiącu następnym.
 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący (rodzice oraz inne osoby mają zakaz wchodzenia do stołówki podczas obiadu).

Back to Top Skip to content