Stołówka

                                                         

                                                         Szanowni rodzice

Wpłaty za obiady na miesiąc maj 2022 przyjmowane będą w dniach 26 – 29.04.2022 osobiście w sekretariacie szkoły lub na konto od 01 – 05.05.2022.                                         

Odpłatność wynosi :  15 x 4,- = 60,-.                                                                            

Bardzo proszę o przygotowanie odliczonej kwoty 60,-  .

Uwaga, bardzo ważne : w dniach 04 – 06.05.2022 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych z powodu odbywającej się MATURY. Rodzice którzy chcą aby uczeń skorzystał w tych dniach z posiłku, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły najpóźniej do dnia 29.04.2022 do godziny 10:00.

                                                                                                   Intendentka   Anna Czyż

================================

Szanowni rodzice

INFORMACJA O ALERGENACH I PRODUKTACH POWODUJĄCYCH NIETOLERANCJE POKARMOWE UŻYWANE W KUCHNI ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W RADOMIU

===============================

UWAGA WAŻNE !!!

    Stołówka szkolna serwowuje naprzemiennie dwie zupy i trzy drugie dania.
Obiady wydawane są w godzinach 11:00 - 14:00. Stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł za jedno danie.
Opłaty (gotówką) za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto lub osobiście do intendenta, pani Anny Czyż, w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do godz. 11:00.
Opłaty na konto można wpłacać od 1 do 5 danego miesiąca korzystania z posiłków po uprzednim kontakcie osobistym z intendentką celem wypełnienia stosownego oświadczenia i otrzymania numeru rachunku bankowego.
Informujemy że nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów.
Zwrot opłaty za obiad może nastąpić po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu do intendentki lub telefonicznie na numer sekretariatu szkoły (483626665) do godz. 10:00. Odliczenie następuje od dnia następnego w formie pomniejszenia kwoty w miesiącu następnym.
  Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący (rodzice oraz inne osoby mają zakaz wchodzenia do stołówki podczas obiadu).