Stołówka

Szanowni Rodzice, 
W roku szkolnym 2023/24 stawka żywieniowa wynosi 5 zł.
W miesiącu wrześniu 2023 obiady wydawane będą od dnia 07.09.2023r. (czwartek).
Wpłaty za m-c wrzesień 2023 przyjmowane będą w dniach 04.09. - 06.09.2023r.     
                     Odpłatność wynosi  17 x 5,- = 85,-
               
                  Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty.
                      Intendentka  Anna Czyż                                         
Szanowni rodzice
Numer konta na który proszę dokonywać wpłaty za obiady:
78 1240 3259 1111 0010 6717 9287

UWAGA WAŻNE !!!

   Stołówka szkolna serwuje naprzemiennie dwie zupy i trzy drugie dania.
Obiady wydawane są w godzinach 11:00 - 14:00. Stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł za jedno danie.
Opłaty na konto można wpłacać od 1 do 5 danego miesiąca korzystania z posiłków po uprzednim kontakcie osobistym z intendentką celem wypełnienia stosownego oświadczenia i otrzymania numeru rachunku bankowego.
Informujemy że nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów.
Zwrot opłaty za obiad może nastąpić po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu do intendentki lub telefonicznie na numer sekretariatu szkoły (483626665) do godz. 10:00. Odliczenie następuje od dnia następnego w formie pomniejszenia kwoty w miesiącu następnym.
 Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący (rodzice oraz inne osoby mają zakaz wchodzenia do stołówki podczas obiadu).

Back to Top Skip to content