Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi czyszczenia, przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych
w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Radom, dnia 06.04.2022r.

przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi czyszczenia, przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych
w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Radom, dnia 06.04.2022r.

przedmiot zamówienia 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
zaprasza do złożenia ofert pisemnych na realizację projektu Laboratorium Przyszłości
Radom, dnia 20.12.2021r.

zmiana zapytania ofertowego – przedmiot zamówienia 1
przedmiot zamówienia 1
zmiana zapytania ofertowego – przedmiot zamówienia 2
przedmiot zamówienia 2

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy instrumentu muzycznego obój dla
Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Radom, dnia 01 marca 2021r.


anulowanie zamówienia
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zapytanie ofertowe
załącznik 1 (formularz oferty)

Back to Top Skip to content