Dokumenty szkoły


Kryteria oceniania klasy 1-3 OSM I stopnia
Wymagania edukacyjne klasy 4-8 OSM I stopnia
CHEMIA
KLASA 7
KLASA 8
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
KLASA 8
INFORMATYKA
KLASA 4-8
JĘZYK NIEMIECKI
KLASA 7
KLASA 8
PRZYRODA
KLASA 4
TECHNIKA
KLASA 4
KLASA 5
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
KLASA 8
WYCHOWANIE FIZYCZNE
KLASA 4-8
Wymagania edukacyjne klasy III-VI OSM II stopnia

Back to Top Skip to content