Zespół Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu
ul. 25 Czerwca 70
26-600 Radom

tel: 48 362 66 65 

e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl