Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu jest wykonawcą Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej w specjalnościach puzon i tuba.

Konkurs odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2024 r. w ZSM w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70.

I etap – 11 kwietnia 2024 r.

II etap – 12 kwietnia 2024 r.

Ogólnopolski Konkurs Puzonowy CEA dla Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia

Jury:

dr hab. Michał Mazurkiewicz (AM Katowice) – przewodniczący

dr hab. Maciej Łakomy (AM Poznań)

dr Jarosław Meisner (AM Gdańsk)

dr Dariusz Sprawka (AM Łódź)

dr hab. Tomasz Stolarczyk (AM Kraków)

Ogólnopolski Konkurs Tubowy CEA dla Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia

Jury:

dr hab. Jakub Urbańczyk (AM Kraków) – przewodniczący

mgr Krzysztof Gajda (ZPSM Kielce)

dr Krzysztof Mucha (AM Wrocław)

mgr Wojciech Rolek (UMFC Białystok)

mgr Arkadiusz Więdlak (UMFC Białystok)

Zgłoszenia wypełnione CZYTELNIE (najlepiej komputerowo), podpisane i opieczętowane wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać do dnia 16 marca 2024 r. drogą elektroniczną na adres: okmcea@muzycznaradom.pl, wpisując w tytule wiadomości: specjalność + nazwa szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA // REGULAMIN PUZON // REGULAMIN TUBA // PLAKAT
Adam Wesołowski - Concerto-tarantella - for tuba and piano
Adam Wesołowski - Concerto-tarantella - Tuba
Concerto tarantella - na puzon opis kompozycji