D

click

click

STOŁÓWKA


UWAGA WAŻNE !!!
Stołówka szkolna serwowuje naprzemiennie dwie zupy i trzy drugie dania.
Obiady wydawane są w godzinach 11:00 - 14:00. Stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł za jedno danie.
Opłaty (gotówką) za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto lub osobiście do intendenta, pani Anny Czyż, w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do godz. 11:00.
Opłaty na konto można wpłacać od 1 do 5 danego miesiąca korzystania z posiłków po uprzednim kontakcie osobistym z intendentką celem wypełnienia stosownego oświadczenia i otrzymania numeru rachunku bankowego.
Informujemy że nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów.
Zwrot opłaty za obiad może nastąpić po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu do intendentki lub telefonicznie na numer sekretariatu szkoły (483626665) do godz. 10:00. Odliczenie następuje od dnia następnego w formie pomniejszenia kwoty w miesiącu następnym.
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący (rodzice oraz inne osoby mają zakaz wchodzenia do stołówki podczas obiadu).
^

Dclick


click

click

click

click

http://www.oswiatawradomiu.pl/Strony/default.aspx