D

click

KONKURSY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁÓW PERKUSYJNYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
29-30 kwietnia 2019
Sala Koncertowa im. Krzysztofa PendereckiegoJury konkursu:
prof. dr hab. Jacek Wota (AM Wrocław)
prof. Marta Klimasara (Hochschule f. Musik Stuttgart)
prof. dr hab. Marian Rapczewski (AM Poznań)
prof. dr hab. Jan Pilch (AM Kraków)
prof. dr hab. Stanisław Skoczyński (UMFC Warszawa)

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych na komputerze kart zgłoszenia na załącznikach w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2019. Późniejsze zgłoszenia mogą nie zostać uwzględnione.
Wymagane jest też dostarczenie (najpóźniej w dniu konkursu), pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przesłuchaniach, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku - DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA INDYWIDUALNIE (odpowiedni załącznik do pobrania z naszej strony). Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@muzycznaradom.pl
Harmonogram konkursu zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia na stronie internetowej szkoły. W przypadku małej ilości zgłoszeń szkoła zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przesłuchań konkursowych do jednego dnia (29 kwietnia). Przypominamy, że zgodnie z zasadami organizacji konkursu, warunkiem jego przeprowadzenia jest zgłoszenie się co najmniej 8 zespołów. Udział w konkursie jest bezpłatny, jednakże szkoła nie pokrywa kosztów wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania uczestników.
Materiały do utworu obowiązkowego Dariusza Kaliszuka do pobrania ze strony internetowej CEA lub pod poniższym linkiem: Dariusz Kaliszuk - Zespoły perkusyjne
Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzielą:
Adrian Hanke, tel. 608 120 237
Piotr Gliński, tel. 502 642 931

ZASADY ORGANIZACJI // REGULAMIN // KARTA ZGŁOSZENIA // ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
^
click
^

XIV Konkursu Muzyki Jana Sebastiana Bacha
17 stycznia 2019 roku
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego

WYNIKI KONKURSU

^

X Szkolny Konkurs na Wykonanie Utworu z Orkiestrą
20 grudnia 2018 roku
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego

WYNIKI KONKURSU

^

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CENTRUM EDUKACJ ARTYSTYCZNEJ
KWIECIEŃ 2018


PUZON - 23-24.04.2017 roku
WYNIKI

TUBA - 25.04.2017 roku
WYNIKI

^

Dclick


click

click

click

http://www.oswiatawradomiu.pl/Strony/default.aspx